IERSE VENEN
Onderzoek Saddleworth Moor en in Iers veen gestart
  Secrets of Ireland's Peatlands
   Peat Crossing Borderlines 28/29 July IPCC Bog Day
    PRIVACYVERKLARING
     The Living Bog - grootste herstelproject raised bogs
        NIEUWS 2018
         Plantensamenstelling hoogvenen verandert wel, maar belangrijke rol koolstofopslag blijft behouden
          Plant communities in peat bogs affected by global change, but their vital role in carbon sequestration is maintained
           NIEUWS 2017
            Van bedreiging naar bescherming


            Ierland herbergt een aanmerkelijk deel van de Europese hoogvenen. Maar liefst 1,3 miljoen hectare (16,2% van het land) bestaat uit ecologisch zeer waardevolle hoogvenen. De waarde van de Ierse venen is lange tijd onderschat. Grootschalige gemechaniseerde turfwinning, bebossing van (sprei)hoogvenen, overbegrazing en het afgraven van veen als brandstof  en de winning voor de productie van turfmolm vormen nog steeds een grote bedreiging. Door al die bedreigingen is nog maar 19% van het oorspronkelijke areaal van de Ierse hoogvenen intact.

            Onze stichting speelde een sleutelrol bij het starten van veenbescherming in Ierland en inmiddels is veel bereikt. De stichting heeft ten doel: het bevorderen van het behoud van Ierse venen, die van internationaal natuurwetenschappelijk, historisch en/of landschappelijk belang zijn. De instandhouding van Ierse hoogvenen vraagt echter nog steeds om aandacht. Voorlichting, lobby, onderwijs, aankoop en onderzoek blijven nodig voor behoud van dit erfgoed.

            Ga voor meer informatie naar de site van de IPCC (in het Engels): http://www.ipcc.ie/a-to-z-peatlands/