IERSE VENEN
  NIEUWS 2018
    Plantensamenstelling hoogvenen verandert wel, maar belangrijke rol koolstofopslag blijft behouden
     Plant communities in peat bogs affected by global change, but their vital role in carbon sequestration is maintained
      NIEUWS 2017
       Bedreigingen van het Ierse hoogveen


       Bedreigingen van het Ierse hoogveen

        

       Het Ierse veen is, net als overal ter wereld, een goede en relatief makkelijk toegankelijke bron voor brandstof. Nederland heeft al haar venen economisch geexploiteerd, net als bijna alle andere Europese landen. Tot voor kort werden ook de Ierse venen op grote schaal gebruikt voor de winning van turf als brandstof. Eerst locaal en met de 'slane', de veenschop - maar na de Tweede Wereldoorlog op grote industriële schaal.

         


       De spreihoogvenen hebben ook erg te lijden gehad van overbegrazing door schapen, waardoor grootschalige erosie op gang kon komen.Ook zijn erg veel spreihoogvenen bebost en daartoe ontwaterd en bestrooid met fosfaat.

       Trail subsumed by encroaching blanket bog

       (picture: www.botanicalenvironmental.com)                                          © Copyright Keith Cunneen, licensed for reuse under Creative Commons Licence


       In 1990 is een boekje verschenen Peatlands Economy and Conservation (Schouten en Nooren) dat uitgebreid ingaat op de vragen rond veenbehoud en afgraving. Klik op de titel-link om het boekje te downloaden

       De Stichting tot Behoud van de Ierse Venen heeft campagne gevoerd en fondsen bijeengebracht om Ierse Venen te beschermen. Zie verder op de pagina Veenbehoud.